Royal Requiem – 2021

Tot het einde van het ancien régime was een van de belangrijkste activiteiten van componisten – en een van hun belangrijkste middelen van bestaan – die van maître de Chapelle of kapelmeester, die de muziek regisseerde die werd uitgevoerd tijdens religieuze diensten die werden bijgewoond door de prinselijke families die hen in dienst hadden. Hoewel het meestal om gewone gelegenheden ging, soms zelfs dagelijks, moesten dergelijke componisten ook muziek leveren op maat van specifieke en soms onverwachte gebeurtenissen, zoals een militaire overwinning die gevierd moest worden met een Te Deum of, helaas, de dood van een soeverein. Voor deze set van vijf cd’s heeft Alpha Classics acht requiems verzameld, van Antoine de Févins Dodenmis voor Anne van Bretagne tot Luigi Cherubini’s Mis voor de terugkeer naar Frankrijk van de overblijfselen van Lodewijk XVI.

copyright 2021 - created by M&n